Mediation: goedkoop en goed
Steeds meer mensen die in een scheiding verwikkeld zijn willen zelf en in overleg hun scheiding regelen. Juridisch advies is daarbij onontbeerlijk. Met een niet-professionele scheidingsadviseur zijn hoge vervolgkosten te verwachten.

Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode om crises in de periode van echtscheiding op te lossen. Het resultaat van scheidingsbemiddeling is bevredigender dan de beslissing van de rechter, of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten die voor één van beide echtgenoten het conflict trachten op te lossen.
Dreigen met juridische acties leidt slechts tot een impasse terwijl overleg juist nodig is om misverstanden en meningsverschillen uit de weg te ruimen.
De mediator/bemiddelaar helpt de partners om hun emoties te vertalen in juridische rechten en plichten. Van bemiddeling kunt u ook gebruik maken wanneer een omgangsregeling niet goed loopt of er een alimentatie moet worden gewijzigd.

Ook als gekozen wordt voor bemiddeling is de keuze voor een specialistisch jurist aan te bevelen: efficiciënt en niet duurder! Er wordt een all-in bedrag gerekend, waarbij het opstellen van een convenant, ouderschapsplan en alimentatieberekening is inbegrepen.

Voordelen bemiddeling door mediator Reina Ester:

Mr. Reina Ester is ex-advocaat en ex-rechter en nu mediator/scheidingsbemiddelaar.

Voor meer informatie: www.mfn.nl